Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Jenny Le
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/1/2010

Tổng Lượt Xem:  23477

254 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 13
3 sao -
 5
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá