Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
helena273
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/3/2010

Tổng Lượt Xem:  27253

283 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 15
3 sao -
 4
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá