Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
devil egg
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: du lịch
gò vấp
Gia nhập: 13/4/2011

Tổng Lượt Xem:  34667

482 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá