Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
La Maison
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

139 E3 Lý Chính Thắng, P7, Q3
Gia nhập: 21/7/2011

Tổng Lượt Xem:  29052

99 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá