Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mr Fe T
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/4/2008

Tổng Lượt Xem:  34966

526 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 18
3 sao -
 5
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá