Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
haha
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/8/2008

Tổng Lượt Xem:  41673

772 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 24
3 sao -
 11
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá