Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
alone
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/6/2007

Tổng Lượt Xem:  51760

1228 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 17
3 sao -
 11
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá