Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jonhkevin
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 8/2/2015

Tổng Lượt Xem:  12506

299 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 22
4 sao -
 0
3 sao -
 0
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá