Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Bờm
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  96140

6508 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 34
4 sao -
 165
3 sao -
 69
2 sao -
 4
1 sao -
 1
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá