Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 140 Nguyễn Duy Dương, phường 3, Quận 10
0
3
HALO sinh ...
04/08/2010 
 

Chào mừng mọi người đến ủng hộ quán nha! ^^
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.