Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
9
17
trungphuc1...
10/08/2011 
 
Mình thích đi cong6y vienb6 nước đầm sen lắm.Vì nó đẹp và mjnh thik các trò chơi trong đó lắm
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.