Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 235C Nguyễn Văn Cừ
2
58
vô danh
18/11/2008 
 
nhà sách nguyễn văn cừ là một hệ thống nhà sách lớn, nhiều sách, tuy nhiên vào chỗ này thái độ của nhân viên nhà sách rất kém, thường ngồi chơi, tán gẫu mà không thân thiện với khách hàng, thiết nghĩ quản lý nên có biện pháp cải thiện để nhà sách ngày càng phát triển
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.