Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 3 Nơ Trang Long
22
92
lunatran
04/06/2011 
 
Bệnh viện này nằm trên đường đến trường của mình, nhìn lớn và độ sộ. Có nhiều khu vực, nhưng mỗi lần vào đây mình hãi lắm. Đông nghịt người, chen lấn.... mệt ơi là mệt.... Qua khu quốc tế thì dệ chịu hơn một chút.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.