Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 3 Nơ Trang Long
0
1
123trandon...
24/12/2013 
 
benh vien ung buu co nhận mổ nhân thùy phải vào thứ 7,cn ko may a chi?
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.