Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 140 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10, Tp.HCM, phường 3, Quận 10
0
3
HALO sinh ...
06/08/2010 
 
Wonderful !! ^^
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.