Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 115 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
15
7
nguyennguy...
04/06/2011 
 
Hoa đẹp nhỉ
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.