Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 37 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
0
8
Vương Quốc...
09/04/2019 
 
Nước khoáng Lavie Hà Nội cung cấp nước khoáng Lavienước tinh khiết miru
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.