Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
HuynhDucHoang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/11/2013

Tổng Lượt Xem:  3254

111 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 11 bài viết diễn đàn
11/12/2013
271 lượt xem
Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, các cá nhân tham gia đánh giá đầu tư từ ngày 1/9/2011 phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư. Hồ sơ: (Bạn nào ở xa có thể Scan bản gốc và gửi theo Email) - Ảnh 3×4 (4 cái) - CMND (photo 2 bản) - Bằng tốt nghiệp (photo 2 bản) - Kinh phí: 1.000.000 VNĐ Giảm 20% cho nhóm làm từ 3 người trở lên (Tư vấn cấp trên cả Nước) Note: Bạn nào ở nội thành Hà Nội sẽ có người trực tiếp đến thu hồ sơ và trả chứng chỉ Xem thêm: http://vienxaydung99.wordpress.com
16/11/2013
294 lượt xem
Theo quy định tại thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 quy định rõ khi cá nhân, tổ chức tham gia các cuộc đấu thầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình cơ bản — Chương trình nâng cao) Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - CMND (photo 2 bản) - Bằng tốt nghiệp (photo 2 bản) - Kinh phí: 800.000 VNĐ-chương trình cơ bản ; nâng cao: 1.2 Triệu (Điều kiện: có chứng chỉ chương trình cơ bản. Cần thiết cho đơn vị chuyên nhận các gói thầu lớn, người đứng đầu đơn vị bắt buộc phải có cả cơ bản và nâng cao) Điều 52. Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường (NĐ 12/2009/NĐ-CP) 1. Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây: a) Hạng 1: - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm; - Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại. b) Hạng 2: - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm; - Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại. c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2. 2. Phạm vi hoạt động: a) Hạng 1: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại; b) Hạng 2: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp II, III và IV cùng loại; c) Đối với cá nhân chưa được xếp hạng thì chỉ làm được chỉ huy trưởng công trình cấp IV; nếu đã làm chỉ huy trưởng 5 công trình cấp IV thì được làm chỉ huy trưởng công trình cấp III cùng loại. Bạn đang mong muốn có được chứng chỉ chỉ huy trưởng Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - Phô tô CMND và bằng tốt nghiệp (mỗi thứ 2 bản) - Kinh phí: 1.000.000 VNĐ hoặc chuyển file mềm bằng cách scan bản gốc và gửi theo email CHỈ HUY TRƯỞNG + ĐẤU THẦU = 1.500.000 VNĐ Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng — 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐCCách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng — 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
16/11/2013
1107 lượt xem
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp - Giám sát hạ tầng kỹ thuật - Giám sát giao thông - Giám sát thủy lợi, thủy điện - Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình. - Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn -Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình). -Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình). * HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT: + 3 Bằng tốt nghiệp — ( công chứng ) + 3 Chứng minh thư — ( công chứng cả hai mặt) + 3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS — ( công chứng ) Nếu bạn chưa có xem thêm tại đây để được cấp nhanh + 4 ảnh ( 3×4 ) Ghi chú: Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp. Kinh phí áp dụng cho chứng chỉ giám sát xây dựng công trình gồm 3 lĩnh vực ( Thủy lợi, Giao thông và xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật) Kinh phí áp dụng cho những người đã có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát (Nếu bạn chưa có chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn: xem thêm) 1 Lĩnh vực: 2.000.000 VNĐ 2 Lĩnh vực: 2.700.000 VNĐ 3 Lĩnh vực: 3.700.000 VNĐ Làm nhóm từ 3 người trở lên sẽ được giảm 20% Thông tin liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng — 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
14/11/2013
287 lượt xem
Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá nhân tổ chức về việc giám sát xây dựng công trình Đây cũng chính là điều kiện cần để làm chứng chỉ hành nghề giám sát hoạt động xây dựng tại các Sở Xây Dựng Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - Phô tô CMND và bằng tốt nghiệp (mỗi thứ 2 bản) - Kinh phí: 1.700.000 VNĐ Giảm 20% cho nhóm làm từ 3 người trở lên Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
13/11/2013
578 lượt xem
Theo quy định tại thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/05/2010 quy định rõ khi cá nhân, tổ chức tham gia các cuộc đấu thầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình cơ bản – Chương trình nâng cao) Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - CMND (photo 2 bản) - Bằng tốt nghiệp (photo 2 bản) - Kinh phí: 800.000 VNĐ-chương trình cơ bản ; nâng cao: 1.2 Triệu (Điều kiện: có chứng chỉ chương trình cơ bản. Cần thiết cho đơn vị chuyên nhận các gói thầu lớn, người đứng đầu đơn vị bắt buộc phải có cả cơ bản và nâng cao) Điều 52. Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường (NĐ 12/2009/NĐ-CP) 1. Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây: a) Hạng 1: - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm; - Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại. b) Hạng 2: - Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm; - Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại. c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2. 2. Phạm vi hoạt động: a) Hạng 1: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại; b) Hạng 2: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp II, III và IV cùng loại; c) Đối với cá nhân chưa được xếp hạng thì chỉ làm được chỉ huy trưởng công trình cấp IV; nếu đã làm chỉ huy trưởng 5 công trình cấp IV thì được làm chỉ huy trưởng công trình cấp III cùng loại. Bạn đang mong muốn có được chứng chỉ chỉ huy trưởng dHồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - Phô tô CMND và bằng tốt nghiệp (mỗi thứ 2 bản) - Kinh phí: 1.000.000 VNĐ hoặc chuyển file mềm bằng cách scan bản gốc và gửi theo email CHỈ HUY TRƯỞNG + ĐẤU THẦU = 1.500.000 VNĐ Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐCCách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
13/11/2013
275 lượt xem
Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá nhân tổ chức về việc giám sát xây dựng công trình Đây cũng chính là điều kiện cần để làm chứng chỉ hành nghề giám sát hoạt động xây dựng tại các Sở Xây Dựng Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - Phô tô CMND và bằng tốt nghiệp (mỗi thứ 2 bản) - Kinh phí: 1.700.000 VNĐ Giảm 20% cho nhóm làm từ 3 người trở lên Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email: hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
11/11/2013
219 lượt xem
Kể từ ngày 01/01/2009 phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định 99/20/NĐ-CP của Chính phủ và Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các công việc quản lý chi phí phải có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ĐÂY CŨNG LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (xem thêm tại đây) Qua đó cá nhân phải trải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá và có chứng nhận kỹ sư định giá theo quy định tại thông tư 05/20/10TT-BXD của Bộ Xây Dựng ra ngày 26/05/2010 Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - CMND (photo 2 bản) - Bằng tốt nghiệp ĐH (photo 2 bản) - Kinh phí: 1.300.000 VNĐ Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
11/11/2013
233 lượt xem
Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá nhân tổ chức về việc giám sát xây dựng công trình Đây cũng chính là điều kiện cần để làm chứng chỉ hành nghề giám sát hoạt động xây dựng tại các Sở Xây Dựng Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - Phô tô CMND và bằng tốt nghiệp (mỗi thứ 2 bản) - Kinh phí: 1.700.000 VNĐ Giảm 20% cho nhóm làm từ 3 người trở lên Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
10/11/2013
182 lượt xem
Căn cứ Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, các cá nhân tham gia đánh giá đầu tư từ ngày 1/9/2011 phải có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư. Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - CMND (photo 2 bản) - Bằng tốt nghiệp (photo 2 bản) - Kinh phí: 1.000.000 VNĐ Xem thêm: - ĐẤU THẦU - TƯ VẤN GIÁM SÁT 3 LĨNH VỰC - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRƯỜNG - CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG - KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG - QUẢN LÝ DỰ ÁN TƯ VẤN GIÁM SÁT - THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH - AN TOÀN LAO ĐỘNG - GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN - THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG - CHỨNG CHỈ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC - QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email: hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
09/11/2013
196 lượt xem
Kể từ ngày 01/01/2009 phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định 99/20/NĐ-CP của Chính phủ và Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các công việc quản lý chi phí phải có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ĐÂY CŨNG LÀ ĐIỀU KIỆN CẦN ĐỂ LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (xem thêm tại đây) Qua đó cá nhân phải trải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá và có chứng nhận kỹ sư định giá theo quy định tại thông tư 05/20/10TT-BXD của Bộ Xây Dựng ra ngày 26/05/2010 Hồ sơ: - Ảnh 3×4 (4 cái) - CMND (photo 2 bản) - Bằng tốt nghiệp (photo 2 bản) - Kinh phí: 1.300.000 VNĐ Xem thêm: - ĐẤU THẦU - TƯ VẤN GIÁM SÁT 3 LĨNH VỰC - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRƯỜNG - CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG - KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG - QUẢN LÝ DỰ ÁN TƯ VẤN GIÁM SÁT - THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH - AN TOÀN LAO ĐỘNG - GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN - THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG - CHỨNG CHỈ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC - QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email:hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE Chi tiết vui lòng liên hệ: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440 Email: hoang8649@gmail.com Yahoo: hoang8649 HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?