Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nice
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

►►►Un ♫☼☼☼ Break ♫♀ My ♫♀♫♦Heart ♥•♦Say◄◄◄
Gia nhập: 10/9/2007

Tổng Lượt Xem:  80785

4254 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 25
4 sao -
 46
3 sao -
 22
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |