Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Peter Tran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/11/2008

Tổng Lượt Xem:  31345

440 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 24
3 sao -
 10
2 sao -
 2
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |