Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lynguyennthanhtam19890
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/12/2018

Tổng Lượt Xem:  662

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Chưa có sưu tập    
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?