Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
namanhtran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 7/7/2014

Tổng Lượt Xem:  9248

45 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
SƯU TẬP (1)    
beefsteak    1 địa điểm
Món ngon
Beefsteak Tân Nam Phương
đã dùng và cảm thấy thật tuyệt về mọi...
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?