Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
minhuyen88
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 9/12/2009

Tổng Lượt Xem:  37826

320 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 6
3 sao -
 12
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Chưa có sưu tập    
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?