Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
skynight
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/3/2013

Tổng Lượt Xem:  34505

317 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 22
3 sao -
 2
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Chưa có sưu tập    
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?