Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hey Hello
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/9/2007

Tổng Lượt Xem:  41661

451 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
SƯU TẬP (2)    
cafe    1 địa điểm
Cafe New Windown Garden
Để xe Ô tô: Có Có Wifi: Có Với diện...
học tập    1 địa điểm
Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
www.hui .edu.vn/ Mình theo học các...
Xóa địa điểm
X
Địa điểm sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập của bạn?
Khi thực hiện xóa địa điểm bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa địa điểm này không?