Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thuỳ Dung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/7/2008

Tổng Lượt Xem:  79194

1411 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 54
4 sao -
 29
3 sao -
 10
2 sao -
 10
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá