Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
David ken
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/11/2007

Tổng Lượt Xem:  37870

1336 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 9
3 sao -
 58
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

 
Bờm


 


 
nhoxcalem


 
Vô Thường


 
chuk khjn


 
BNCC


 
Pé Khánh


 
Lê Thị Trâm Anh


 
Thanh


 
GLAMOD


 
Phía Ngày Nắng Mới C


 
KHAVIE


 
Vi Nguyen


 
HεO™ - Giang Pinky


 
thuỳ vân