Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Yến ù
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/8/2008

Tổng Lượt Xem:  33808

810 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 10
3 sao -
 14
2 sao -
 4
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

 
Nice


 
aquarius.ise


 
9xsaigon


 
Thachthao


 
Moonkanu


 
Le Thanh Sang


 


 
lesony