Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
spaghetti
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/8/2007

Tổng Lượt Xem:  52240

761 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 9
3 sao -
 8
2 sao -
 3
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá