Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
xà lách
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/7/2008

Tổng Lượt Xem:  38665

548 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 9
3 sao -
 10
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

 
Trung Gà


 
Vô Thường


 
Sticker