Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
maruko0702
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/12/2007

Tổng Lượt Xem:  31931

472 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 5
3 sao -
 20
2 sao -
 8
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

 
le8x


 
_boy_92