Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chang Kho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/11/2007

Tổng Lượt Xem:  45544

940 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 15
3 sao -
 36
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

 
Bờm


 
H_classic


 
Lan Tường


 
Ngoc xit_ht


 
Mỹ Nồ


 
Jade nguyen


 
Hey Hello


 
Vô Thường


 
Đậu Đậu


 
Lá mắc cỡ không khép


 
myalo


 
Phía Ngày Nắng Mới C