Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chiến dịch Tôi đồng ý
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 19/11/2010

Tổng Lượt Xem:  41686

86 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
03/09/2011
09/01/2011
02/12/2010
14/05/2011
20/12/2010
30/11/2010
01/03/2011
08/12/2010
30/11/2010
Chiến dịch Tôi đồng ý được triển khai bởi các CLB Môi trường trên cả nước nhằm kêu gọi mọi người cùng tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
Nhắn tin cho Chiến dịch Tôi đồng ý
Riêng tư
Chiến dịch... vừa kết bạn với Cody
15/08/2015   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với trăng mật
21/05/2012   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với Be'Ga`
22/11/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với Thao Nguyen
22/09/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với Thao Nguyen
22/09/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với DOP
24/08/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với Angelle
13/08/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với heoyeu
01/08/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với Đùi Đùi
29/07/2011   .
Chiến dịch... vừa kết bạn với nu nu
30/06/2011   .
Xem các nội dung cũ hơn