Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phuong Linh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

360A trung mỹ tây, quận 12
Gia nhập: 24/8/2007

Tổng Lượt Xem:  5039

2 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại: