Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
skynight
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/3/2013

Tổng Lượt Xem:  34163

317 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 7
4 sao -
 22
3 sao -
 2
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại: