Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Mì Sủi Cảo Ngọc Ý (2 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn