Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Chả tôm - Ăn một lần rồi nhớ mãi (2 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn