Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Chè Thái 280 Nguyễn Tri Phương (1 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn