Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà hàng thủy tạ sáu lan cầu ké ( ăn uống + câu cá ) (4 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn