Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Prince hotel ( khách sạn Hoàng Tử Hà nội) (3 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn