Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Trường Ngoại Ngữ Thời Đại (1 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn