Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Nhật Nguyệt 1 và 2 (4 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn