Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Phở Việt (của ca sĩ Nguyên Vũ) (1 hình)
Nhấp vào hình để xem ảnh lớn