Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn như Trầm
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: nhạc thính phòng,dã ngoại,đọc sách,thể thao.
Gia nhập: 7/8/2011

Tổng Lượt Xem:  48708

248 điểm
Lời cảm ơn
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
"Sống là động nhưng lòng luôn bất động,.Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"
09/08/2011
Avatar đẹp quá!
9
 9
Châu ...
Cảm ơn Bạn Nhé Như Trầm !
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
09/08/2011
Avatar đẹp quá!
9
 9
Châu ...
Cảm ơn Bạn Nhé Như Trầm !
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
Thổ địa cùng sở thích
âm nhạc, thể thao, internet
âm nhạc, đọc sách, du lịch
Thể thao, du lịch, xem kịch
Đọc sách, du lịch, ăn uống
Vừa ghé thăm
02/11/2011
27/09/2011
17/09/2011
23/10/2011
27/09/2011
03/09/2011
17/10/2011
22/09/2011