Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Moonkanu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/7/2008

Tổng Lượt Xem:  38174

711 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Chán và chán, cuộc đời này thật chán !! Giá gì tôi có thể ước, dù chỉ là 1 điều ước !
Vừa ghé thăm
01/06/2014
12/07/2011
24/11/2010
29/04/2013
19/04/2011
21/10/2010
03/10/2012
25/11/2010
12/10/2010