Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vedau2
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

http://forum.congdulich.com
Gia nhập: 10/6/2008

Tổng Lượt Xem:  25203

154 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ
Vừa ghé thăm
06/08/2009
05/08/2008
14/07/2008
17/05/2009
17/07/2008
08/07/2008
02/10/2008
16/07/2008
08/07/2008