Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
mariaying
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/9/2009

Tổng Lượt Xem:  38533

493 điểm
Lời cảm ơn
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Hoài Niệm Và Thư Giãn Với Chương Trình Ca – Vũ – Kịch Hằng Đêm Tại Phòng Trà Tiếng Xưa
14/12/2013
Avatar đẹp quá!
32
 4
maria...
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
14/12/2013
Avatar đẹp quá!
32
 4
maria...
Gửi tin nhắn
Gửi lời cảm ơn
Vừa ghé thăm
14/12/2013
18/07/2011
29/04/2011
03/03/2012
16/06/2011
29/04/2011
07/09/2011
27/05/2011
29/04/2011