Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
nâu đá
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/4/2008

Tổng Lượt Xem:  25269

132 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Đã biết là vô thường sao còn phiền não.....
Vừa ghé thăm
05/12/2013
05/01/2010
29/08/2009
29/08/2011
24/12/2009
06/08/2009
13/01/2010
21/12/2009
17/05/2009