Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kiiw
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/4/2009

Tổng Lượt Xem:  20476

216 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 8
3 sao -
 5
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm
16/05/2009
28/04/2009
06/04/2009
28/04/2009
23/04/2009