Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Pham Xuan Chien
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

78/12 - KP4 - To44 - P.Trung My Tay - Q.12
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  13008

12 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Vừa ghé thăm